كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) امير سراجي

امير سراجي
[ شناسنامه ]
پيکان اسپرت!!!! ...... چهارشنبه 89/2/1
کودکي که آماده تولد بود.... ...... شنبه 89/1/28
بهشت و جهنم ...... چهارشنبه 89/1/25
آخر خنده!!!!!!!!!!!!(طنز) ...... دوشنبه 89/1/23
کلاس هاي تخصصي براي زوج هاي جوان(طنز) ...... يكشنبه 89/1/22
درخواست مرخصي همسر فرمانده(طنز) ...... يكشنبه 89/1/22
هر کي چه ماشيني سواره؟!(طنز) ...... پنج شنبه 89/1/19
شباهت دختر و پسر!!(طنز) ...... دوشنبه 89/1/16
مرد يعني؟(طنز) ...... دوشنبه 89/1/16
ترک دادن مرد سيگاري!!!(طنز) ...... دوشنبه 89/1/16
زن و مرد ايراني!!!(طنز) ...... دوشنبه 89/1/16
دروغ سيزده خارجي ها(اول آپريل)!!!! ...... يكشنبه 89/1/15
خدا و کوهنورد ...... يكشنبه 89/1/15
شعر عاشقانه ...... يكشنبه 89/1/15
بدن انسان!!!(طنز) ...... يكشنبه 89/1/15
<      1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها